چند سوال درباره کش رم و بافر و اتوماتیک کردن فرآیند پاک کردن کش
موضوعات

چند سوال درباره کش رم و بافر و اتوماتیک کردن فرآیند پاک کردن کش

آیا آزاد کردن Cache و Buffer بخصوص زمانی که در حال استفاده است منطقی است؟

 

آیا پاک کردن کردن cache رم به صورت اتوماتیک ایده خوبی است؟

 

آیا می توانیم به طور اتوماتیک کش رم را خالی کنیم؟

برای خواندن پاسخ این سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید
 

ادامه مطلب